©Dominique Pictures | DR
©Dominique Pictures | DR

 "Tibwa ka vréyé chalè
An didan zantray tanbou
Lalin ka vini bo solèy
Adan an sèl wélélé bètafé
Woté soulyé-w, ouvè tjè-w
Matjé pa-a pou libéré kò-w
Ki ou sé jan Lisid
Ki ou sé jan Linò
Vini libéré souf tjè-w
Bèlè ké palé san fè twop lèlè"

 

 Christian Présent